Steun ons en help Nederland vooruit

D66 Hoeksche Waard

Voor de Hoeksche Waard

Voor de Hoeksche Waard

De lente is begonnen, de lammetjes dartelen in de wei, de boeren zaaien hun akkers in. Kortom een nieuw seizoen is aangebroken, ook voor D66 Hoeksche Waard. De fractie en het bestuur zijn enthousiast van start gegaan om het D66 geluid te laten horen. Je zult ons de komende tijd regelmatig tegen komen, in de verschillende dorpen, of op werkbezoeken. Want jou mening is belangrijk voor ons. Je bent dan ook altijd welkom tijdens de openbare fractievergaderingen of je kunt je vragen door mailen naar de fractie of het bestuur. Samen gaan we aan de slag, samen, voor de Hoeksche Waard