Steun ons en help Nederland vooruit

D66 Hoeksche Waard

Nu samen vooruit! Lijst 6

Verkiezingsprogramma 2019-2022 "Nu Samen Vooruit!

Op 17 oktober heeft Pim Booman, voorzitter van de Afdelings Programmacommissie, het definitieve verkiezingsprogramma (klik op foto hiernaast) aangeboden aan lijsttrekker Miranda de Tuinder.  Het redactieteam heeft het concept eerder op 3 oktober voorgelegd aan de leden. De wijzigingen die toe zijn aangebracht zijn verwacht in dit uitgebreide programma voor de nieuwe gemeente die op 1 januari van start zal gaan.

Verkiezingsprogramma 2019-2022 Nu Samen Vooruit

Tekst Verkiezingsprogramma D66 HW 2019 – 2022 pdf

Lees het verkiezingsprogramma van D66 Hoeksche Waard voor de nieuwe gemeente.

Vragen? info@d66hoekschewaard.nl

Ga stemmen! En als je toch gaat:

Stem D66! Lijst 6

Miranda den Tuinder lijsttrekker!

Lees verder