Steun ons en help Nederland vooruit

Klaar voor de toekomst

Op weg naar één Hoeksche Waard in 2019

Klaar voor één gemeente

Het bestuur heeft een koers bepaald voor de voorbereiding van de herindeling van de Hoeksche Waard. Hoe kan D66 Hoeksche Waard op tijd klaar zijn voor een nieuwe gemeente.

Reactie fractievoorzitters besluit GS Zuid-Holland herindeling 2020

-------------------------------

We tellen onze zegening met het positieve besluit van GS over herindelen voor de Hoeksche Waard, al is 2020 nog ver weg. 05 juli 2016 vierde we een gepast feestje, 06 juli gaan we hard aan het werk om gemeente Hoeksche Waard daadwerkelijk te realiseren!

D66 Cromstrijen, Miranda den Tuinder

-------------------------------

Als er sprake is van een verbinding tussen mensen,
in wat voor vorm van samenwerking dan ook,
gebeuren er dingen die anders niet zouden gebeuren.

D66 Korendijk, Loes van Wetten

-------------------------------

D66 Binnenmaas is uiterst content met het genomen besluit door Gedeputeerde Staten van Zuid Holland. Het einddoel waar wij in geloven, een gemeente Hoeksche Waard zal met ingang van 1 januari 2020 een feit zijn. Een jaar later dan voorzien, maar dat geeft alle politieke partijen de kans en de gelegenheid om de emoties te laten bedaren en weer over te gaan naar wat echt belangrijk is, inhoud van beleid en dienstverlening naar burgers, bedrijven en instellingen. Vertrouwen en de wil om samen te willen werken worden de sleutelbegrippen voor de komende jaren. Daar zal D66 Binnenmaas zich ook voor de komende jaren voor inzetten.

Leo Kerpel, D66 Binnenmaas

-------------------------------

Politieke carriere bij D66?

Onze afdeling richt zich op de nieuwe gemeente in de Hoeksche Waard per 2020. Leden die interesse hebben in een politieke functie in de nieuwe periode kunnen zich tot 17 juli melden. Mensen die (nog) geen lid zijn geven we ook de gelegenheid om dat te doen. Die inschrijving start op 11 juli. Vragen: secretariaat@d66hoekschewaard.nl

Agenda

Momenteel geen activiteiten gepland.