Steun ons en help Nederland vooruit

D66 Hoeksche Waard

Voor de toekomst: jeugd, cultuur en duurzaamheid

Voor de Hoeksche Waard

De focus van D66 Hoeksche Waard zal de komende periode liggen op jeugd, cultuur en duurzaamheid. Jongerenparticipatie en de kinderburgermeester worden inmiddels, door onder andere de bijdrage van de D66 fractie tijdens de perspectiefnota, actief door de gemeente opgepakt. Dat wil niet zeggen dat daarmee ons doel is bereikt. MBO onderwijs versterken in de Hoeksche Waard, wonen, en jeugd zorg blijven aandachtspunten. Op het gebied van kunst en cultuur valt nog een eiland te winnen. D66 is blij dat er samen met de cultuursector, ondernemers en inwoners gewerkt wordt aan het eerste cultuurbeleid van de Hoeksche Waard. Daarna komt de uitvoering en dat zullen wij nauwgezet volgen. In 2040 wil de Hoeksche Waard energie neutraal zijn. D66 wil daar graag de vaart in houden, beter nog was wat ons betreft 2030 geweest. Wij zullen de komende periode dan ook kijken waar we met voorstellen kunnen komen om de ambitie van de gemeente waar mogelijk te versnellen.