Steun ons en help Nederland vooruit

D66 Hoeksche Waard

Nu samen vooruit! Lijst 6

Verkiezingsprogramma 2019-2022 "Nu Samen Vooruit!

Op 17 oktober heeft Pim Booman, voorzitter van de Afdelings Programmacommissie, het definitieve verkiezingsprogramma (klik op foto hiernaast) aangeboden aan lijsttrekker Miranda de Tuinder.  Het redactieteam heeft het concept eerder op 3 oktober voorgelegd aan de leden. De wijzigingen die toen zijn aangebracht zijn verwerkt in dit uitgebreide programma voor de nieuwe gemeente die op 1 januari van start zal gaan.