Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 26 juni 2016

Hoorzitting Windpark Spui gemeente Korendijk

image1D66 Korendijk is niet erg enthousiast over de handelswijze van de provincie met betrekking tot de ‘windmolenkwestie’ en vindt de voorgestelde locatie 50 niet geschikt. De andere locaties zijn echter nog minder geschikt. Er is een deel van de gemeenteraad en een flink deel van de bevolking dat de Korendijkse Slikken of de Leenheerenpolder de beste plek vindt. Hun argument is dat mensen voorgaan en natuur op de tweede plaats komt.

Veel insprekers bij de hoorzitting spraken over afstanden tot woonkernen, discutabele geluidsnormen, onrendabel zijn van windmolens, e.d. Volgens D66 Korendijk allemaal waar, maar waarvoor men bij het Rijk dient te zijn. De provincie Zuid-Holland houdt zich aan de minimale normen en dan nog past de voorgestelde locatie 50 niet. D66 Korendijk begrijpt hierom wat leeft onder de inwoners van de gemeente.

Input D66 Hoorzitting Windpark Spui gemeente Korendijk