Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 6 juli 2016

“Teleurstelling” over herindeling breed

6 juli 2016 – Het besluit tot fusie van de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard tot één gemeente is breed met meer of minder teleurstelling ontvangen. De tegenstanders van een fusie waren natuurlijk duidelijk verslagen, maar ook de voorstanders hieven niet meteen het glas. De reden voor het laatste zit vooral in het late jaar van de fusie. 2020.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) hebben besloten de procedure in te zetten voor de herindeling van de Hoeksche Waard tot één gemeente per 1 januari 2020.  Het besluit werd bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst in Strijen, Onder zeer grote belangstelling maakten de commissaris van de Koning, Jaap Smit en gedeputeerde Rogier van der Sande het besluit bekend.
In het najaar besluiten de Provinciale Staten over het voorstel, waarna het proces verder via het kabinet en de Staten Generaal zal lopen.20160705_181738

Het voorstel om pas in 2020 te fuseren werd beargumenteerd met de noodzakelijk lange besluitvorming en zorgvuldige voorbereiding. GS adviseert wel een ambtelijke fusie vooruitlopend op de werkelijke fusie.
In de praktijk betekent dit dat er in zowel 2018 en 2019 verkiezingen nodig zijn en dat maakt het er allemaal niet gemakkelijker op. Zodra het afdelingsbestuur haar standpunt hierover heeft bepaald, zetten we die mening online.