Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 25 oktober 2016

Wat is uw zienswijze op het herindelingsontwerp Hoeksche Waard?

Alle inwoners van de Hoeksche Waard hebben tot 21 november 2016 de gelegenheid te reageren op het Herindelingsontwerp Hoeksche Waard.

Om het u gemakkelijk te maken, hebben wij alvast een model gemaakt. De verschillende fracties in de Hoeksche Waard die voor herindeling hebben gekozen vinden dat de huidige situatie niet meer houdbaar is en pleiten daarom voor een herindeling. In de zienswijze dienen we daar argumenten voor aan.

Wat kunt u doen?
Als u een zienswijze wilt indienen, dan kunt u zelf een brief of e-mail schrijven of het formulier op de website van de provincie invullen (http://www.enqueteviainternet.nl/Response.aspx…).

Waarom zou ik dat doen?
Provinciale Staten moet nog beslissen over het herindelingsontwerp. Zij houden daarbij rekening met alle ingediende zienswijzen. Wij vinden het belangrijk dat uit die zienswijzen blijkt dat u een voorstander bent van herindeling. Daarnaast kunt u aangeven waarom dat zou moeten en/of onder welke voorwaarden. Uw zienswijze steunt de provincie en zorgt ervoor dat de provincie nuttige tips meekrijgt over hoe een herindeling zou moeten plaatsvinden.

Hoe dien ik een zienswijze in?
Als u een zienswijze via de website van de provincie indient, spreekt het allemaal voor zich. Wilt u per post een zienswijze indienen, dan kan dat naar het adres dat wij op de brief hebben vermeld. U kunt de zienswijze ook mailen naar hoekschewaard@pzh.nl. U kunt zelfs mondeling een zienswijze indienen. Belt u daarvoor naar: 070 – 441 74 71.