Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 25 mei 2017

Werkbezoek D66 Statenfractie

Te gast bij fam Ampt (rechts)

Een vijfvrouws-sterke afvaardiging  van de fractie in de Provinciale Staten van Zuid-Holland bezocht woensdagochtend 24 mei de Hoeksche Waard om zich te oriënteren op een aantal belangrijke onderwerpen voor onze streek. Ze werden ontvangen door de lokale fractievoorzitters en het bestuur.  In Zuid-Beijerland werd gesproken over de stand van zaken van de herindeling en een sterke impuls voor het eilandelijk duurzaamheidsbeleid. Het gezelschap bezocht voor de gezamenlijke lunch het boerenbedrijf van Leen Ampt om kennis te nemen van de innovatieve ontwikkelingen in de landbouw.

Lokaal en provincie aan tafel

Voorjaarsbeeld

In de bespreking werd nog eens duidelijk gesteld dat herindeling van onderaf soms niet haalbaar is. Zeker als de vraag bij een burgerpeiling zo simpel is als: “Bent u voor of tegen herindeling?” Dan moet de politiek doen waar het voor uitgevonden is. Vaststellen wat goed is voor de toekomst van mensen en over de besluiten verantwoording afleggen. Herhaald werd dat de Hoeksche Waard aanzienlijke kansen mist door de voortdurende verdeeldheid en stagnerende  productieve samenwerking.  De fracties beaamden dat het goed is als voorstanders van herindeling in het maatschappelijk middenveld zich nog eens richten op politieke partijen in de Tweede Kamer die nog verdeeld zijn over de noodzaak van een sterker bestuur voor ons eiland.
Duurzaamheidsbeleid is er nauwelijks in de Hoeksche Waard. We missen de echte initiatieven en projecten waarmee het gebied  een versnelde bijdrage kan leveren aan de klimaatakkoorden. We leven op een goudmijn aan warmte, die miljoenen tonnen CO2-uitstoot kan besparen. Afgesproken wordt dat we initiatieven zullen ontwikkelen die ertoe moeten leiden dat het eiland deel uit gaat maken van de “Warmterotonde”.

Leen Ampt praat fracties bij

 Wodka en GAOS
De kracht van de landbouw met “Hoeksche Waard op de Kaart (H-Wodka)” wordt door gastheer Leen Ampt op zijn boerenbedrijf uitgelegd. De innovatie aanpak en initiatieven van het project lijken het tegenwoordig met wat minder aandacht te moeten doen. Die aandacht mot weer terugkomen. Tijdens de uitleg van de werking van het GAOS-systeem riep de enthousiaste ondernem

GAOS?

er op om weer te focussen op het gebruik van de technische en digitale kanten van de bedrijfsvoering. Er werden ook zorgen geuit over de opvolgingskansen voor de boeren in ons gebied: “Een landbouwbedrijf zonder boer is ondenkbaar”.