Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 5 februari 2018

Pleidooi voor theater in Oud-Beijerland

Theater in Oud-Beijerland?

De fractie van D66 pleit al sinds 2010 voor een multifunctioneel centrum in het centrum van Oud-Beijerland. Het Mebin-terrein aan het Spuifront is daarvoor de meest logische mogelijkheid.

Praat hierover mee. U bent uitgenodigd.

Eind 2016 is onze motie, waarin wij opriepen om de mogelijkheden in ons centrum te onderzoeken, met een meerderheid van stemmen in de gemeenteraad aangenomen. Als u het ons vraagt, dan krijgt ons toekomstige theater twee zalen. Daarmee is er voldoende ruimte om naast een amateurprogrammering van onze lokale verenigingen voor ook een professioneel programma-aanbod. Alleen op die manier kan een breed publiek worden aangetrokken vanuit de gehele Hoeksche Waard – en daarbuiten.

Waarom een theater?
Oud-Beijerland en de de Hoeksche Waard vergrijzen sterk, jongere gezinnen trekken weg, er is veel leegstand in het winkelgebied en zo zijn er meer ontwikkelingen gaande. Om de vitaliteit terug te brengen én ons dorp aantrekkelijk te houden, moet het voorzieningenniveau op peil blijven. Een multifunctionele zaal met mogelijkheden voor bijvoorbeeld cabaret, toneelvoorstellingen, muziek en film draagt hieraan bij. Er is groot draagvlak om een dergelijke faciliteit te realiseren. Niet alleen de meerderheid van de gemeenteraad, maar ook ondernemers, winkeliers én inwoners zijn hier groot voorstander van. In de zomer van 2017 heeft een behoefteonderzoek plaatsgevonden waarbij ruim 1500 mensen deze wens hebben geuit. Daarnaast adviseert de VNG gemeenten met onze omvang ook om een dergelijke voorziening te hebben. Met het oog op de herindeling van de Hoeksche Waard geldt dit des te meer. Tot slot heeft onafhankelijk adviesbureau BRO ook geconstateerd dat er in Oud-Beijerland te weinig aanbod is op het gebied van cultuur en ontspanning. Dit bureau adviseert daarom om het concept van een multifunctionele zaal nu verder in te vullen (exploitatie, programmering, etc.) en een businesscase op te stellen. Het college wilde dit in 2017 voor kennisgeving laten nemen en het dossier in de la stoppen, tot grote verbazing van D66. Na aandrang van D66 is alsnog toegezegd met een uitwerking te komen in het najaar van 2018.

Hoe nu verder?
Het Mebin-terrein bij de haven, oftewel het Spuifront, is braakliggende grond. Dit is de ideale, en eigenlijk de enige, locatie in het centrum die beschikbaar is voor een multifunctionele zaal. Mensen kunnen na het winkelen gezellig wat gaan eten en vervolgens naar het theater of de filmzaal gaan. De ligging aan het water biedt een kans voor een duurzame markante trekpleister met bovenregionale uitstraling. D66 vindt dat wij deze kans niet mogen laten liggen en dit jaar nog stappen moeten zetten om realisatie concreet mogelijk te maken. Als hier straks alleen woningen staan, wat de gemeente van plan is, is de kans voorgoed voorbij. Wij roepen andere partijen op om zich hiervoor hard te maken. Cultuur is de investering waard!