Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 26 maart 2018

D66 organiseert Burgertop in Oud-Beijerland

D66 nodigt inwoners op donderdag 19 april uit voor een burgertop in Oud-Beijerland. Op
deze avond staat de inwoner centraal en komen vier actuele thema’s aan de orde: Oude
Raadhuis, Theater, Wonen en Herindeling. Iedereen die hierover mee wil praten is van harte
welkom

U bent uitgenodigd

Waarom deze burgertop? Fractievoorzitter Maurice Pahladsingh: “D66 vindt het belangrijk
inwoners vooraf te betrekken bij onderwerpen die er toe doen. Om te luisteren en meningen
serieus te nemen. Zo komen we tot betere besluiten. En houden we de afstand tussen bestuur en
inwoner zo klein mogelijk.”
De vier onderwerpen zijn niet toevallig gekozen. De toekomst van het Oude Raadhuis
bijvoorbeeld: “De gemeente koerst af op een kostbare en ingrijpende verbouwing van ons meest
markante monument, waarbij de bibliotheek hoofdbewoner wordt. Terwijl er voor de bibliotheek
veel betere locaties beschikbaar zijn. Een riskant experiment. Dat inwoners niet bij de keuze
worden betrokken verbaast ons.”
Een ander speerpunt van D66 op gebied van cultuur is de komst van een theater naar het
Spuidorp. De tijd is nu rijp meent de partij. “Uit onderzoek blijkt dat het dorpscentrum een
cultuurhuis met ruimte voor bijvoorbeeld bioscoop,theater dans en muziek hard nodig heeft. Er
is groot draagvlak onder inwoners en verenigingen. De perfecte locatie – het Spuifront/voormalig
Mebin – is er al. Nu moeten we doorpakken.”
Het thema Wonen spreekt voor zich. “De woningmarkt is in heel Nederland overspannen, maar
voor een sterk vergrijzend gebied als ons eiland is er met name voor jongeren en alleenstaanden
geen perspectief meer. Dat betekent innovatief en buiten de kaders denken. Tiny Houses zijn
een mooi voorbeeld waar wij ons sterk voor hebben gemaakt.”
En natuurlijk de herindeling. In april neemt de Tweede Kamer het besluit of de fusie doorgaat.
De voorbereidingen zijn allang begonnen, maar inwoners worden niet actief betrokken. Terwijl
D66 daar al lang voor pleit. “Het kan niet zo zijn, dat de gemeenten dit achter de schermen
even gaan regelen. Weten wat bewoners verwachten en belangrijk vinden is cruciaal. Dat willen
we ophalen.”
De burgertop vindt plaats op 19 april vanaf 19:30 in de CSG Sabina van Egmondschool  aan de Sportlaan 1b in Oud-Beijerland. Inloop vanaf 19:15. De bedoeling is dat deze burgertop in andere kernen een vervolg
krijgt.