Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 26 maart 2018

Hard oordeel overlopen Kerpel

De raad van Binnenmaas sprak over het overstappen van Leo Kerpel naar Gemeentebelangen. Met die overstap laat hun zijn kiezers en zijn trouwe steunfractie verslagen achter. Steunfractielid  Coen Raijer sprak via het spreekrecht tot de raad:

Voorzitter, geachte leden van de raad in Binnenmaas,

Mijn naam is Coen Raijer en samen met Marina Le Clerq, Cees Leunis, Andre Karbaat en Odilla Sibrijns vorm ik al ruim vier jaar de steunfractie van D66 in Binnenmaas.

 

Vanavond richt ik mij tot u met een dringend appel. Zoals u inmiddels allemaal weet heeft raadslid Leo Kerpel onlangs bekend gemaakt niet meer voor D66 in de gemeenteraad te willen zitten, maar zich te willen aansluiten bij gemeentebelangen Binnenmaas.

Dat bericht kwam voor ons totaal onverwacht en is voor ons als zijn teamgenoten tot op heden op geen enkele manier te begrijpen. Het voelde voor ons alsof we als sterk team meededen in een leuk en spannend toernooi, waarbij we vlak voor de volgende wedstrijd ineens te horen kregen dat onze coach er met de shirts en met onze wedstrijdlicentie van door was. Overgestapt van laat ik zeggen Feyenoord, naar laat ik zeggen…een andere club in Rood witte shirts. Einde tournooi voor ons als team. En ook meteen einde tournooi voor alle betrokken supporters als ik die beeldspraak even mag gebruiken.

 

Dames en heren, ik maak er een grapje over, maar de overstap van de heer Kerpel heeft grote gevolgen en die zijn groter en belangrijker dan de gevolgen voor ons persoonlijk en daarom sta ik hier vanavond om namens mijn collega’s in te spreken en een oproep aan u te doen. Omdat de heer Kerpel onze enige raadszetel bezette en hij die mee neemt naar Gemeentebelangen zorgt hij er voor dat de stem van D66 in de gemeenteraad in één keer wordt uitgeschakeld. Ik hoef u allen waarschijnlijk niet uit te leggen hoe onrechtvaardig en onjuist dat voelt richting de D66 stemmers in Binnenmaas voelt.

De heer Kerpel beschaamt het vertrouwen van zo’n 1.000 kiezers hier in Binnenmaas die hun stem en daarmee hun vertrouwen aan D66 hebben geschonken.  Het feit dat Gemeentebelangen aan deze op zijn zachtst gezegd ongeloofwaardige overstap meewerkt roept bij ons vooral vragen op. Graag zou ik die fractie vanavond willen vragen aan de aanwezigen uit te leggen op welke gronden en met welk doel zij de heer Kerpel hebben uitgenodigd zich bij hen aan te sluiten en hoe zij de politieke standpunten van de heer Kerpel rijmen met hun eigen partijprogramma.
Voorzitter, ik kom tot de kern van mijn betoog. Zoals ik al zei wil ik een dringend appel op u doen. Een appel op uw maatschappelijk bewustzijn en een appel op uw morele verantwoordelijkheid als politicus.

De overstap van de heer Kerpel heeft wat ons betreft namelijk nog meer kwalijke gevolgen dan alleen de 1.000 kiezers die hij in de steek laat.

De heer Kerpel brengt met zijn stap de geloofwaardigheid en het aanzien van alle lokale politici in gevaar door op een totaal onverantwoorde manier in de media rekenschap af te leggen voor zijn keuze.

In het Algemeen Dagblad van 7 februari hebben wij kunnen lezen dat de motivatie voor de overstap naar Gemeentebelangen voor de heer Kerpel een puur persoonlijke is.

Na enig aandringen geeft hij in de krant aan minder tijd te willen besteden aan de lokale politiek zodat hij zich kan richten op een promotiestudie over democratie. Een studie die hij overigens – ik citeer – ‘puur volgt omdat hij het leuk vindt’. Daarbij laat hij dan ook nog optekenen dat hij van plan is minder tijd te besteden aan het raadswerk en geen deel meer wil nemen in commissies.

 

Voorzitter, wij vatten deze motivatie en toelichting heel duidelijk op en wel als volgt: de heer Kerpel geeft zijn eigen belang en ontspanning voorrang boven zijn verantwoordelijkheid en werkzaamheden als gekozen volksvertegenwoordiger. En daar is hij dan ook nog heel open over, alsof hij daarvoor op begrip zou moeten kunnen rekenen.

In het licht van de huidige maatschappelijke teneur waarin steeds meer aandacht is voor en kritiek is op politici die zich onethisch en niet integer gedragen, signaleren wij dat deze gang van zaken direct bijdraagt aan de afbraak van het respect en het vertrouwen in de lokale politiek en de democratie. En dat mogen we met z’n allen niet zo maar laten gebeuren. Het vraagt wat ons betreft om een zichtbare en eendrachtige tegenreactie. Het belang daarvan is groter dan dat van D66 in Binnenmaas en haar achterban.

 

Wij doen daarom hier vanavond een appèl aan alle democratische partijen om een duidelijk en onmiskenbaar statement te maken. Een statement waarin u als raad en als politici duidelijk laat weten wat u vindt van deze gang van zaken.

Wat ons betreft moet voor iedereen duidelijk zijn dat het gegeven vertrouwen van kiezers niet zo maar aan de kant kan worden gezet voor persoonlijk gewin of eigenbelang van een politicus.

Wij roepen alle aanwezige fracties en raadsleden op om eendrachtig en met kracht afstand te nemen van het beeld dat hier wordt neergezet en om die reactie ook te formaliseren in een raadsbesluit, zodat voor alle inwoners in Binnenmaas en in de Hoeksche Waard duidelijk is dat dit niet manier is waarop wij als politici om willen gaan met onze verantwoordelijkheid.