Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 17 oktober 2018

Verkiezingsprogramma 2019-2022 “Nu Samen Vooruit

Het verkiezingsprogramma van D66 Hoeksche Waard is een flink stuk geworden met veel keuzes voor de nieuwe gemeente. Belangrijke items zijn mobiliteit, kunst en cultuur, economische ontwikkeling en wonen. Dat kan allemaal alleen als er grote aandacht is voor zorg en welzijn in een duurzame samenleving. Klik maar: Verkiezingsprogramma D66 HW 2019 – 2022

 

Een serie highlights uit het programma:

Mobiliteit:

We maken van de Hoeksche Waard een echt fietseiland, met veilige snelfietspaden tussen de dorpen én naar Rotterdam. Liever verbreding van de A29 dan de A4-Zuid. Beter openbaar vervoer en de Kiltunnel tolvrij. OV op maat tussen de kernen en meer sneldiensten spits van en naar grotere kernen.

Economie en bedrijvigheid:
Bedrijven in de Hoeksche Waard houden en zorgen ervoor dat we meer interessante bedrijven aantrekken. Ruim baan voor innovatieve bedrijven.De koopzondag mag! Wij geven ruimte aan initiatieven om op zondag te kunnen winkelen.

Zorg en welzijn:
Wij staan voor zorg op maat, we kijken naar de klant en zijn/haar omgeving en niet naar de wet waaronder de zorg valt. Eén zorgloket waar je gehoord wordt en geen wachtlijsten.

Duurzaam:
Zo spoedig mogelijk een flink investeringsfonds instellen om de achterstand in verduurzaming in te halen. Wij willen een gemeente die de inwoners helpt om hun woningen te verduurzamen, we maken werk van een duurzaamheidsfonds om de Hoeksche Waard sneller energieneutraal te maken.

 Sport:
Sport moet bereikbaar zijn voor iedereen, wij gaan voor een gemeente die verenigingen faciliteert en stimuleert waar nodig. De gemeente overbrugt de kloof voor mensen die sportdeelname niet kunnen betalen.

 Kunst en Cultuur:
Een gemeente met meer dan 85.000 inwoners verdient kunst en cultuur. Ruimte voor een professioneel theater, festivals, exposities, musea, e.d.. Het behoud van cultureel erfgoed moet eindelijk eens onder de aandacht komen.

Jongeren:
Jonge mensen weten heel goed wat ze willen. Wij luisteren naar hen, bieden mogelijkheden om mee te praten over ontwikkelingen omtrent uitgaan, wonen, et cetera.

Onderwijs:
Wij bevorderen de integrale kindcentra en willen een volledige Mbo-opleiding starten op ons eiland. Laaggeletterdheid en cultuureducatie krijgen daarnaast speciale aandacht.

Natuur:
De Hoeksche Waard moet aantrekkelijk blijven voor de volgende generaties. Wij zijn zuinig  op onze natuur. Voor elke boom die wordt weggehaald, geldt een herplantingsplicht.

 Participatie:
D66 gelooft in de kracht van mensen, als inwoners het zelf kunnen en willen doen, dan moet de gemeente dat stimuleren.

 Wonen:
Wij voorzien in passende woonruimte voor ouderen om doorstroming te bevorderen en woonruimte te creëren voor jonge gezinnen. Meer betaalbare woningen voor starters.

Leefbaarheid:
Wat groen is moet groen blijven, wij staan voor het behoud van groen in de woonkernen.

Dierenwelzijn:
Het welzijn van het dier staat voorop wanneer we besluiten nemen over dieren.

 Toerisme en recreatie:
Wij zetten in op Eilandmarketing om toerisme te stimuleren.

 Veiligheid:
D66 wil betere handhaving door een uitbreiding van het aantal Boa’s. In de wijk staat  veiligheid van kinderen, voetgangers en fietsers voorop. Wij zijn voorstander van het  georganiseerd afsteken van vuurwerk door de gemeente.

Belastingen:
Wij gaan voor de laagste lasten. De precario inkomsten geven wij via een jaarlijkse uitkering terug. En de hondenbelasting kan op termijn worden afgeschaft.

 Dienstverlening:
De dienstverlening zoveel mogelijk naar wens van de inwoners: aan het loket, online of op afspraak bij u thuis. Daarbij is het uitgangspunt dat u in één keer goed wordt geholpen.

 Lees het gehele programma:

Verkiezingsprogramma D66 HW 2019 – 2022