Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 22 oktober 2018

Verkiezingen Hoeksche Waard

Op 21 november kunnen we naar de stembus. Allereerst: Ga stemmen.  Graag D66 natuurlijk, maar stem in elk geval.

Waar gaan de verkiezingen over?

Er komt één nieuwe gemeente.
Er is door het parlement besloten om één gemeente Hoeksche Waard te vormen per 1 januari 2019. De oude gemeentes en hun grenzen vervallen dan. Er komt één burgemeester, één gemeenteraad en één gemeentelijke organisatie voor beleid en uitvoering. Sommige zaken als afval en sociale dienst deden we al samen. Deze worden straks ook door dat ene bestuur geleid. De nieuwe gemeente zal voor iedereen wennen zijn. In de komende jaren zal men er aan gewend raken en langzaam zullen de voordelen zichtbaar worden.
De afstand tot de gemeente lijkt groter, maar wees nou eerlijk: hoe vaak was jij echt gesprek met je gemeentebestuur? In de nieuwe gemeente zal vooral goed op dat contact gelet worden. Maar geef ze tijd. Het is voor iedereen nieuw.

We kiezen een nieuwe gemeenteraad. De vijf raden met ruim 80 leden wordt één raad van 37 leden. Na de verkiezing zal men een coalitie(samenwerking van partijen) gaan vormen van naar verwachting met  tenminste de steun van 19 raadsleden. Samen zullen zij een programma maken. Elke deelnemende partij zal daar wensen in willen onderbrengen. Soms moet men dan toegeven dat er iets instaat dat de ene partij wil en de andere niet. Dat kan niet anders als meerdere partijen één programma maken.
Uit de partijen die de coalitie vormen wordt een bestuur, een college gemaakt. Dat college bestaat altijd uit de burgemeester en vervolgens uit wethouders namens de deelnemende partijen. Verwacht wordt dat dit college van B&W tussen de 4 en 7 leden zal tellen.

Burgemeester
De nieuwe gemeente krijgt eerst een tijdelijk burgemeester, De Commissaris van de Koning van Zuid-Holland (CdK) benoemd die. De nieuwe raad kan vervolgens invloed uitoefenen op de keuze van de nieuwe burgemeester. De raad stelt een profiel (wat wil je dat de burgemeester kan/moet) vast en is betrokken bij de beoordeling van de kandidaten. Uiteindelijk wordt een advies opgesteld voor de CdK en  die stelt aan de regering een kandidaat voor.
Vaak kan het wel een jaar of langer duren voordat er in een nieuwe gemeente een nieuwe burgemeester is. Een tijdelijke burgervader kan vaak veel praktische zaken regelen.

Valt er wat te kiezen?
Ja er is veel te kiezen. 13 partijen. Eigenlijk zijn het allemaal lokale partijen. Ervaring in de lokale politiek. Een deel van de partijen is ook landelijke actief. Zij kunnen ook zaken voor elkaar krijgen via de provincie, parlement of zelfs Europa.

Wij gaan niet niet over andere partijen. We kunnen wel toelichten via onze speerpunten en ons programma wat we willen. Het programma vind je hier:

Verkiezingsprogramma-D66-HW-2019-2022-pdf

Als je het echt niet weet wat je moet kiezen gebruik dan de Kieswijzer of het Kieskompas

21 november 2018. Ga stemmen en maak het je makkelijk. Een goede keus = Lijst 6