Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 30 november 2017 zondag 15 oktober 2017

Wetsontwerp herindeling naar 2e Kamer

Hoeksche Waard -  Vrijdag 13 oktober is het wetsontwerp betreffende de herindeling van de Hoeksche Waard naar het parlement gestuurd.  Naar verwachting wordt het op tijd behandeld en zullen de raadsverkiezingen van maart 2018 vervallen. Voor de nieuwe gemeente gaan we in november 2018 naar de stembus. Het wetsontwerp begint met.... …

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 2 september 2017
Suze Groeneweg Campagne van start

Suze Groeneweg Campagne van start

"Het Suze Groeneweg Manifest"  heeft zijn beslag gekregen na de start van de Campagne op 16 september 2017.  Vertegenwoordigers van veel verschillende partijen in en buiten de Hoeksche Waard hebben tijdens een geanimeerd samenzijn in het Streekmuseum het startsignaal gegeven aan de Campagne. Monica den Boer had zich flink verdiept in de…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 7 juli 2017

Kabinet stemt in met herindeling

7 juli 2017 - De ministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de aanbieding van twee herindelingsvoorstellen aan de Raad van State. De gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen worden samengevoegd tot de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. De gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer worden samengevoegd tot de…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 4 juli 2017

Reacties op Kadernota

4 juli 2017 - Vanavond is in Cromstrijen en Korendijk de kadernota besproken. In Cromstrijen hield fractievooriztter Miranda den Tuinder een vurig betoog over drie richtingwijzers van onze partij. Betoog-kadernota-04-07-2017-07-2017 Cromstrijen.pdf Ze sprak aan het eind van haar bijdrage over de deelname van vrouwen in onze politieke arena. Met…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 25 juni 2017 donderdag 25 mei 2017

Werkbezoek D66 Statenfractie

Een vijfvrouws-sterke afvaardiging  van de fractie in de Provinciale Staten van Zuid-Holland bezocht woensdagochtend 24 mei de Hoeksche Waard om zich te oriënteren op een aantal belangrijke onderwerpen voor onze streek. Ze werden ontvangen door de lokale fractievoorzitters en het bestuur.  In Zuid-Beijerland…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 22 januari 2017

Herindelingsadvies Hoeksche waard Provinaciale Staten

Het herindelingsontwerp Hoeksche Waard heeft in het najaar van 2016 voor iedereen ter inzage gelegen. Hier zijn 1.585 zienswijzen op binnengekomen van inwoners, bedrijven, organisaties en medeoverheden. De gemeenteraden zijn in de gelegenheid gesteld om deze zienswijzen mee te nemen bij de vaststelling van hun eigen zienswijze op het herindelingsontwerp. De gemeenteraden van Oud-Beijerland en…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 25 oktober 2016

Wat is uw zienswijze op het herindelingsontwerp Hoeksche Waard?

Alle inwoners van de Hoeksche Waard hebben tot 21 november 2016 de gelegenheid te reageren op het Herindelingsontwerp Hoeksche Waard. Om het u gemakkelijk te maken, hebben wij alvast een model gemaakt. De verschillende fracties in de Hoeksche Waard die voor herindeling hebben gekozen vinden dat de huidige situatie niet meer houdbaar…

Bekijk nieuwsbericht