Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuur en Organisatie

D66 streeft naar een compact bestuur waar markt en burgers de kans hebben zich ten volle te ontplooien.

Economie, Werk en Financiën

Door de langdurige economische recessie staat de werkgelegenheid onder druk. We staan voor de vraag hoe we de Hoeksche Waard vitaal houden. Een stabiele groei van de economie op langere termijn is van levensbelang om vitaal en attractief te zijn. D66 wil anticiperen op de deze ontwikkelingen door duurzame innovatie te stimuleren, overheidsbemoeienis te verminderen en lokale lasten te beperken.

Landschap, Duurzaamheid en Wonen

De Hoeksche Waard beschikt over een uniek - en beschermd landschap. Op de natuur zijn wij zuinig. D66 wil het open karakter van het nationaal landschap behouden. Duurzaamheid is een onderdeel van al het handelen in het nationaal landschap. Duurzaam handelen behoudt en versterkt het open en landschappelijk karakter van de Hoeksche Waard. Samenwerking op het gebied van natuur - beheer en – behoud met verschillende partners, waaronder het Hoeksche Waard Landschap, is onontbeerlijk.

Zorg en Welzijn

D66 werkt actief mee aan de drie grote decentralisaties vanuit de overheid: jeugdzorg, AWBZ en werkvoorziening. Het is van belang dat juist voor deze groepen inwoners deze zorgvuldig tot stand komen. Tegelijkertijd ondersteunt de gemeente kwetsbare mensen die het niet zelfstandig redden.

Onderwijs en Kennis

Onderwijs is de sleutel tot succes en persoonlijke groei, daarom is D66 een krachtig voorstander van kwalitatief goed onderwijs. Daarbij kan digitale informatievoorziening een rol spelen, samen met goede bibliotheken. In de komende jaren worden er steeds meer taken van de landelijke overheid bij de lokale overheid neergelegd.