Steun ons en help Nederland vooruit

Recreatie, Sport, Kunst en Cultuur

Toerisme en recreatie: Wij zetten in op Eilandmarketing om toerisme te stimuleren. Sport: Sport moet bereikbaar zijn voor iedereen, wij gaan voor een gemeente die verenigingen faciliteert en stimuleert waar nodig. De gemeente overbrugt de kloof voor mensen die sportdeelname niet kunnen betalen. Kunst en Cultuur: Een gemeente met meer dan 85.000 inwoners verdient kunst en cultuur. Ruimte voor een professioneel theater, festivals, exposities, musea, e.d.. Het behoud van cultureel erfgoed moet eindelijk eens onder de aandacht komen.

Onderwijs en Jongeren

Onderwijs: Wij bevorderen de integrale kindcentra en willen een volledige Mbo-opleiding starten op ons eiland. Laaggeletterdheid en cultuureducatie krijgen daarnaast speciale aandacht. Jongeren: Jonge mensen weten heel goed wat ze willen. Wij luisteren naar hen, bieden mogelijkheden om mee te praten over ontwikkelingen omtrent uitgaan, wonen, et cetera.

Gezondheid en Zorg

Gezondheid en zorg: Wij staan voor zorg op maat, we kijken naar de klant en zijn/haar omgeving en niet naar de wet waaronder de zorg valt. Eén zorgloket waar je gehoord wordt en geen wachtlijsten.

Economie, Bedrijvigheid en Mobiliteit

Economie en Bedrijvigheid: Bedrijven in de Hoeksche Waard houden en zorgen ervoor dat we meer interessante bedrijven aantrekken. Ruim baan voor innovatieve bedrijven. De koopzondag mag! Wij geven ruimte aan initiatieven om op zondag te kunnen winkelen. Mobiliteit: We maken van de Hoeksche Waard een echt fietseiland, met veilige snelfietspaden tussen de dorpen én naar Rotterdam. Liever verbreding van de A29 dan de A4-Zuid. Beter openbaar vervoer en de Kiltunnel tolvrij. OV op maat tussen de kernen en meer sneldiensten spits van en naar grotere kernen.

Landschap, Duurzaamheid en Wonen

Natuur: De Hoeksche Waard moet aantrekkelijk blijven voor de volgende generaties. Wij zijn zuinig op onze natuur. Voor elke boom die wordt weggehaald, geldt een herplantingsplicht. Dierenwelzijn: Het welzijn van het dier staat voorop wanneer we besluiten nemen over dieren. Leefbaarheid: Wat groen is moet groen blijven, wij staan voor het behoud van groen in de woonkernen. Duurzaam: Zo spoedig mogelijk een flink investeringsfonds instellen om de achterstand in verduurzaming in te halen. Wij willen een gemeente die de inwoners helpt om hun woningen te verduurzamen, we maken werk van een duurzaamheidsfonds om de Hoeksche Waard sneller energieneutraal te maken. Wonen: Wij voorzien in passende woonruimte voor ouderen om doorstroming te bevorderen en woonruimte te creëren voor jonge gezinnen. Meer betaalbare woningen voor starters.

Participatie, Dienstverlening en Belastingen

Participatie: D66 gelooft in de kracht van mensen, als inwoners het zelf kunnen en willen doen, dan moet de gemeente dat stimuleren. Dienstverlening: De dienstverlening zoveel mogelijk naar wens van de inwoners: aan het loket, online of op afspraak bij u thuis. Daarbij is het uitgangspunt dat u in één keer goed wordt geholpen. Belastingen: Wij gaan voor de laagste lasten. De precario inkomsten geven wij via een jaarlijkse uitkering terug. En de hondenbelasting kan op termijn worden afgeschaft.