Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Economie, Werk en Financiën

Door de langdurige economische recessie stond de werkgelegenheid onder druk. Ook nu staan we voor de vraag hoe we de Hoeksche Waard vitaal houden. Een stabiele groei van de economie op langere termijn is van levensbelang om vitaal en attractief te zijn. D66 wil anticiperen op de deze ontwikkelingen door duurzame innovatie te stimuleren, overheidsbemoeienis te verminderen en lokale lasten te beperken. D66 kiest voor investeren en zoekt kansen voor bedrijvigheid op alle bestaande bedrijventerreinen. Het stimuleren van de werkgelegenheid betekent ook dat de Hoeksche Waard aantrekkelijk is voor werkgevers. Het regionale bedrijventerrein wordt financieel én fysiek (ontsluiting) aantrekkelijker voor vestiging van bedrijven buiten de Hoeksche Waard. ZZP'ers en MKB vormen de
banenmotor en hebben flexibele en schaalbare locaties nodig die hen in staat te stellen te groeien.

D66 kiest voor één loketfunctie voor bedrijven. Zo wordt efficiency verbeterd en wordt het voor het bedrijfsleven makkelijker zich te vestigen. Naast minder regels houden we de lastendruk laag. We halen interessante werkgevers naar het regionale bedrijventerrein, door voor een beperkte periode extra aantrekkelijke voorwaarden te creëren. We maken het aantrekkelijk voor bedrijf en bewoners duurzame initiatieven te ontplooien en zich aldaar te huisvesten, door de mee te doen bij de planvorming en eigendom. We stimuleren het (her-)ontwikkelen van gebieden en bedrijventerreinen waar ZZP-ers en MKB met gemeenschappelijke voorzieningen, samen kunnen starten én groeien.

Internet (glasvezel of vergelijkbaar) moet binnen haalbare kaders naar het eiland worden gehaald, om de (internet) economie te stimuleren en “Internet start-ups” een groene én snelle start te bieden. De lokale belastingen zijn in verhouding laag en moeten gelijke tred houden met de voorzieningen die geboden worden.

Door de langdurige economische recessie staat de werkgelegenheid onder druk. We staan voor de vraag hoe we de Hoeksche Waard vitaal houden. Een stabiele groei van de economie op langere termijn is van levensbelang om vitaal en attractief te zijn. D66 wil anticiperen op de deze ontwikkelingen door duurzame innovatie te stimuleren, overheidsbemoeienis te verminderen en lokale lasten te beperken.