Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Landschap, Duurzaamheid en Wonen

Natuur:
De Hoeksche Waard moet aantrekkelijk blijven voor de volgende generaties. Wij zijn zuinig
op onze natuur. Voor elke boom die wordt weggehaald, geldt een herplantingsplicht.

Dierenwelzijn:
Het welzijn van het dier staat voorop wanneer we besluiten nemen over dieren.

Leefbaarheid:
Wat groen is moet groen blijven, wij staan voor het behoud van groen in de woonkernen.

Duurzaam:
Zo spoedig mogelijk een flink investeringsfonds instellen om de achterstand in
verduurzaming in te halen. Wij willen een gemeente die de inwoners helpt om hun woningen
te verduurzamen, we maken werk van een duurzaamheidsfonds om de Hoeksche Waard
sneller energieneutraal te maken.

Wonen:
Wij voorzien in passende woonruimte voor ouderen om doorstroming te bevorderen en
woonruimte te creëren voor jonge gezinnen. Meer betaalbare woningen voor starters.

Landschap, Duurzaamheid en Wonen