Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zorg en Welzijn

D66 werkt actief mee aan de drie grote decentralisaties vanuit de overheid: jeugdzorg, AWBZ en werkvoorziening. Het is van belang dat juist voor deze groepen inwoners deze zorgvuldig tot stand komen. Tegelijkertijd ondersteunt de
gemeente kwetsbare mensen die het niet zelfstandig redden. D66 is voorstander van het persoonsgebonden budget. Zo houdt u de regie in eigen hand, heeft u keuzevrijheid en kunt u meepraten over de zorg die wordt ingezet. U voert
samen met de gemeente de regie en niet de zorgaanbieder. D66 vindt het acceptabel dat bij ontvangst van bijstand, een tegenprestatie hoort. Bedrijven moeten gestimuleerd worden om mensen met een mindere verdiencapaciteit in
dienst te nemen. Ook instellingen die subsidie ontvangen zullen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen door mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt (tijdelijk) in dienst te nemen.

Voor D66 geldt dit ook voor overheidsbedrijven. Het gemeentelijke jeugdzorgbeleid moet niet alleen gericht zijn op hulp aan gezinnen en jongeren die in de problemen zijn komen. De focus moet verschuiven van curatief naar
een actief preventiebeleid.

D66 kiest voor het zoveel mogelijk regionaal afstemmen van het beleid in het sociale domein. Dit om op een transparante en uniforme manier de inwoners te bedienen. Maar vooral ook om te zorgen voor gelijkheid in behandeling in de vijf gemeenten. Om de veranderingen van de participatiewet enigszins op te vangen, is de inzet van “social return” een belangrijk middel. Bedrijven die van de gemeenten een opdracht krijgen, moeten een deel van hun omzet en inzet realiseren met mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Daarmee stimuleren wij meer onafhankelijke mensen, die hun eigen koers bepalen. D66 erkent de inzet van vrijwilligers, mantelzorgers en welzijnsorganisaties: deze moeten de steun en ruimte krijgen om hun werk te kunnen blijven doen.

D66 werkt actief mee aan de drie grote decentralisaties vanuit de overheid: jeugdzorg, AWBZ en werkvoorziening. Het is van belang dat juist voor deze groepen inwoners deze zorgvuldig tot stand komen. Tegelijkertijd ondersteunt de gemeente kwetsbare mensen die het niet zelfstandig redden.